Giấc mơ nhìn thấy chết mà mẹ chưa chết nên chọn con 26 hoặc 24
Giấc mơ nhìn thấy người chết nên chọn lô đề con 26 hoặc 65
Giấc mơ nhìn thấy mình nói chuyện với người chết nên chọn đề lô số 84 hoặc 29
Giấc mơ nhìn thấy cúng người chết nên chọn lô đề con 74
Giấc mơ nhìn thấy nói chuyện với người đã chết nên chọn lô đề số 75 hoặc 92 hoặc 76 hoặc 90
Giấc mơ nhìn thấy mơ thấy người chết là trẻ con nên chọn lô đề 92 hoặc 65
Giấc mơ nhìn thấy con gái mình chết nên chọn lô đề 35
Giấc mơ nhìn thấy đàn ông chết nên chọn lô đề con 06 hoặc 26
Giấc mơ nhìn thấy Ngủ mơ thấy người đã chết từ lâu chọn con 08 hoặc 79
Giấc mơ nhìn thấy người chết cho tiền chọn con 88
Giấc mơ nhìn thấy vợ chết nên chọn lô đề con 39 hoặc 93
Giấc mơ nhìn thấy bố chết mà bố chưa chết nên chọn con 83 hoặc 75
Giấc mơ nhìn thấy gặp thần chết nên chọn lô đề con 83 hoặc 93
Giấc mơ nhìn thấy thấy ai đó chết mà không biết rõ nên chọn con 03 hoặc 08

Bài viết trên chỉ rõ được những điềm báo, con số may mắn khi bạn gặp phải giấc mơ thấy người chết này. Cảm ơn các bạn dẫ tham khảo bài viết.